SIT Safety Cultuur Plan

Module I Self-Assessment Safety Cultuur

Wat is de huidige safety cultuur binnen een organisatie? Dat is ons startpunt van ons Safety Cultuur Plan.   Met het Self-Assessment Safety Cultuur (SASC) stellen we de graad van een bestaande safety cultuur vast. Hiervoor hanteren we een range van niveau 1 tot en met 5. Bij niveau 1 is er geen safety cultuur en bij niveau 5 is er sprake van een volwassen safety cultuur. Ons Safety Cultuur Plan kent een top-down en een bottom-up benadering. Met de directie spreken we over een Mission Safety Statement, de (safety) doelstellingen, de gewenste KPI’s (Kritische Performance Indicatoren) en de strategie die nodig is om je safety doelen te bereiken. Met het operationele management en de chauffeurs spreken we om input en feedback op de gestelde doelstellingen te krijgen en draagvlak te creëren. Ons doel is dat we een optimale samenwerking op het gebied van safety tussen alle lagen van een onderneming realiseren.

 

Na het Self-Assessment komen we tot een plan van aanpak en we hanteren voor het proces de PDCA (Plan, Do, Check, Act) Circle. Onze aanpak is mensgericht, hands-on en we gaan voor een concreet resultaat.

 

We hanteren drie pijlers binnen ons Safety Cultuur Plan:

 

 

 

 

 

 

 

 

Module II Chauffeur Self-Assessment

Met het een Driver Self-Assessment brengen wij de rijvaardigheid van een chauffeur in kaart en is de basis voor het verdere trainingstraject. Het Driver Self Assessment is een digitaal assessment. In dit assessment worden telkens stellingen over autorijden voorgelegd. De kandidaten geven telkens aan of ze het bedoelde gedrag (vrijwel) nooit of (vrijwel) altijd vertonen. Dit assessment is ontwikkeld in samenwerking met het instituut Cito op het gebied van verkeer: CitoDrive.

 

 

 

 

 

 

Module III Training Chauffeur

Safety In Transport richt zich op bedrijven waarvan de chauffeurs moeten voldoen aan Code 95. We bieden in partnership diverse opleidingen aan, waaronder  alle opleidingen voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (ook wel genoemd Code 95), die voor alle beroepschauffeurs gelden met de EU als werkgebied.

 

 

 

 

Module IV Data Management

Wij gaan uit van concrete informatie om een startpunt te bepalen en monitoren vervolgens doorlopend de benodigde informatie. Voor de registratie van schaden bieden we ons schadehostingsprogramma en voor het managen van het brandstofgebruik gebruiken we ons brandstofhostingsprogamma. Voor het verzamelen van data maken we o.a. een koppeling met de Can-bus van het voertuig.

 

We bieden zelf software aan die het rijgedrag per voertuig of per chauffeur vastleggen en waarvan we de uitkomsten door middel van statistieken en beelden te visualiseren. Met de LogiApp™ kan de chauffeur op een Smart Phone zijn eigen performance volgen. Het programma is flexibel qua kostenstructuur en dat maakt de toepassing ervan erg interessant. Bij het bestaan van bestaande systemen bouwen we waar nodig interfaces om data te ontsluiten naar ons programma. Onze software is vrij eenvoudig uit te breiden naar een volledig geïntegreerd logistiek opvolgingsprogramma.

 

 

 

Module V Duurzaamheid Mensen

Werkgevers in de vervoerssector hebben terecht zorgen over de duurzame inzetbaarheid van hun chauffeurs. Voor de komende jaren wordt een tekort van chauffeurs verwacht door de vergrijzing, maar ook doordat er minder jongeren zich tot het vak aangetrokken voelen. Daar komt nog bij dat chauffeurs op jonge leeftijd aangeven geen langdurige carrière in het vervoer zien zitten .

Het is van groot belang de aantrekkelijkheid van het vak van chauffeur te vergroten en daarin te investeren.

 

Ons programma voor chauffeurs geeft inzicht in hun huidige leefstijl en de effecten ervan, maar geeft ook aan welke kleine stappen je kunt maken voor een betere en gezondere leefstijl. Daarnaast maken we het ook leuk voor chauffeurs om mee te doen.

 

Voor werkgevers is het van groot belang om het ziekteverzuim onder controle te brengen en te houden. Er is binnen transport veel aandacht om een gezonde leefstijl bij chauffeurs te ontwikkelen, maar bereiken die ook de chauffeur zelf? De kosten van verzuim is fors, een gemiddeld ziekteverzuim van 4,05% betekent al gauw 1,5% van de omzet aan verzuimkosten. Kijk even naar onze samenvatting: PDF Samenvatting SIT Trendrapport Gezond Transport 2013.

 

Safety In Transport biedt de vervoerder een ziekteverzuimprogramma, waarbij we onze positieve en structurele aanpak gebruiken om voor de korte en lange termijn het ziekteverzuim omlaag te brengen.

 

 

 

Module VI  Management, Informatie en Communicatie

We bieden support en training aan management om hun chauffeurs effectief zelfsturend te krijgen op onze belangrijke aandachtsgebieden. Onze aanpak is gebaseerd op Performance Management met als doel het gewenste gedrag te ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk op Positive Reinforcement. Communicatie is zeer belangrijk om je boodschap over te brengen en vast te houden. Wij denken graag mee over de manier waarop en met welke communicatiemiddelen je het beste je chauffeurs kunt bereiken.

 

 

 

Module VII Subsidie Management

Vanuit lokale en nationale overheden en de Europese Unie worden diverse subsidies verstrekt om o.a. opleidingen en trainingen, procesverbeteringen bij bedrijven en duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. Safety In Transport houdt zich op de hoogte van alle aanwezige subsidieregelingen en we zorgen ervoor dat onze klanten hiervan maximaal gebruikt.

 

 

 

Module VIII Chauffeursland.nl

Safety In Transport heeft het platform Chauffeursland.nl opgezet om onze bottom-up filosofie handen en voeten te geven. Iedere chauffeur kan zich bij dit platform aanmelden. Na registratie  informeren, prikkelen en stimuleren wij de chauffeur op onze professionale aandachtsgebieden VeiligRijden-ZuinigRijden-GezondRijden. Naast professionaliteit bieden wij voordeel en plezier voor de chauffeur, de partner en het gezin op basis van het credo: “What’s in it for me!”. De voordelen en tips voor plezier staan vrijwel altijd in relatie tot onze aandachtsgebieden.

 

Chauffeurs die via hun werkgever worden aangemeld als onderdeel van het Safety Cultuur Plan bieden wij het door ons ontwikkelde voordelenprogramma SafetyMiles®, een puntensysteem dat gerelateerd is aan de prestaties op onze professionele aandachtsgebieden.

 

De spin off effecten van chauffeursland.nl zijn legio, zoals o.a. een meer gemotiveerde chauffeur (lees lager ziekteverzuim) en een extra opbrengst voor de werkgever dat al snel kan oplopen naar € 500,– per chauffeur per jaar.

 

 

 

 

Onze Basisgedachten

We hebben onze basisgedachten opgeschreven.

 

Basisgedachte I  “Meten is Weten”

Wat is het startpunt van een organisatie op het gebied van VeiligRijdeen, ZuinigRijden en GezondRijden en hoe maken we de toekomstige resultaten zichtbaar voor alle stakeholders.

 

Basisgedachte II “Gissen is Missen”

Om te kunnen sturen op doelstellingen zijn de juiste gegevens nodig. Je zou ook kunnen zeggen “…sturen zonder navigatie is tijdverlies…”.

 

Basisgedachte III “Vergewissen is Beslissen”

Pas als de gegevens goed in beeld zijn en alle noodzakelijke parameters zijn benoemd kunnen de juiste en effectieve maatregelen worden genomen.

 

Ons Safety Cultuur Plan is modulair opgebouwd en biedt iedere onderneming een aanpak op maat.

Veilig rijden

Zuinig Rijden

Gezond Rijden