Onze Visie & Missie

Visie

Safety In Transport vindt VeiligRijden - ZuinigRijden – GezondRijden belangrijke waarden. Voor automobilisten in het algemeen en voor beroepschauffeurs in het bijzonder. Veilig Rijden en Zuinig Rijden zorgt voor minder schade, minder letsel en minder belasting van het milieu en biedt daarmee een gezondere leefomgeving. GezondRijden creëert een betere werkhouding en motivatie van chauffeurs. Door positieve en structurele aandacht aan de mens binnen organisaties realiseer je effectief economische en sociale voordelen. Werkgevers ervaren niet alleen minder schade en minder brandstofverbruik, en dus lagere kosten, maar ook meer betrokken chauffeurs. Chauffeurs krijgen aandacht.

Missie

Safety In Transport laat chauffeurs letterlijk en figuurlijk sturen in een positief resultaat. We zetten middelen in bij werkgever en werknemer, maken informatie zichtbaar en de chauffeur heeft er belang bij om veiliger, zuiniger en gezonder te rijden.

 

Chauffeurs krijgen van de werkgever door de samenwerking met Safety In Transport Positieve en Structurele aandacht wat resulteert in een gegarandeerd Resultaat.

Onze motivatie

Preventie wordt vaak zeer gefragmenteerd uitgevoerd, terwijl Safety In Transport kiest voor een methode, waarbij op een speelse wijze een chauffeur dagelijks over veilig rijden,  zuinig rijden en gezond rijden wordt geïnformeerd.  We  combineren professionaliteit met voordeel en plezier.